Máy làm mát - Quạt thông gió - Thông gió làm mát

Quạt thông gió lắp tường đế sắt

kich-thuoc

Plastic

 A 

 B

  C

  D 

 E 

 F 

 G 

 H 

 150  150  243    210   194   30   78   52 
 200  200  294  60   262  244  30  87  50
 250  250  344  110  310  294  30  91  58
 300  300  401    370  343  38  99  80

 

 Plastic

 A 

 B 

 D 

 E 

 F 

 G 

 H 

 I 

 150  150  240   197   170   52   75   55   87 
 200  200  303  266  240  50  71  83  92
 250  250  350  313  290  50  80  58  92
 300  300  400  360  340  45  90  75  85

 

 Thông số kỹ thuật - Electrical Rating Loại 
 Type

 Quy cách
 Model No. 

 Specification
 (mm) 

Lưu lượng gió 

 Độ ồn, Noise (dB)

Power (W) 

 Output

Input 

Output 

Input 

 Wind pressure

 Đế nhựa
 Plastic

 APB 15-3-H  150  4.5    38    25
 APB 20-4-H  200  8.2    41    30
 APB 25-5-H  250  12.5    43    40
 APB 30-6-H  300  18.2    49    50

 Đế sắt
 Metal

 APB 15-3-B  150  4.5    39    25
 APB 20-4-B  200  8.2    42    30
 APB 25-5-B  250  12.5    44    40
 APB 30-6-B  300  18.2    50    50

 Double Ways

 Đế nhựa
 Plastic

 ASB 15-3-J  150  4.5  3.2  38  39  20
 ASB 20-4-J  200  8.2  6.5  41  42  30
 ASB 25-5-J  250  12.5  10.5  43  44  40
 ASB 30-6-J  300  18.2  14.7  49  50  50

 Đế sắt
 Metal

 ASB 15-3-B  150  4.5  3.2  39  39  20
 ASB 20-4-B  200  8.2  6.5  42  42  30
 ASB 25-5-B  250  12.5  10.5  44  44  40
 ASB 30-6-B  300  18.2  14.7  50  50  50